Aan de slag met Xactimate Mobile (iOS)

Geüpdatet door Heather Jones

Veelgestelde vragen

Hoe gebruik ik de lijst Lokale projecten?

De lijst Lokale projecten bevat de projecten die u hebt gedownload of gemaakt. 

1.    Tik op een project om de inhoud te zien en te bewerken.

2.    Tik op het pictogram Toevoegen om een nieuw project te maken.

3.    Tik op het pictogram Locatie om het omliggende gebied van het project te bekijken.

4.    Tik op het pictogram Cloud om uw project naar de cloud te uploaden.

5.    Veeg naar links op de projectcel om meer opties te bekijken.

Hoe kan ik een project uitchecken?

1.    Tik op het pictogram Menu, selecteer de lijst Cloud, en vervolgens Alle projecten.

2.    Tik op de cloud naast het gewenste project.  Na het downloaden verschijnt het project in uw lijst met Lokale projecten. 

Hoe kan ik een vergrendeld project uitchecken? 

Een slotpictogram duidt aan dat een project al is uitgecheckt door u (mogelijk op een ander apparaat), of door een andere gebruiker.

Als een andere gebruiker het project heeft uitgecheckt en u toegangsrechten hebt, tik dan op het slot en selecteer Eigenaar worden. De laatst opgeslagen versie van het project wordt opgeslagen in uw lijst met Lokale projecten. 

Neem , om toegangsrechten te verkrijgen,  contact op met uw beheerder.

Hoe upload ik een project naar de cloud? 

Tik om te uploaden van uw lijst met Lokale projecten naar de cloud op het cloudpictogram naast uw project.

Hoe download ik een prijslijst?

Een prijslijst wordt automatisch gedownload in het project op basis van uw locatie.

Doe het volgende om een andere prijslijst aan te vragen:

1.    Tik in het scherm Benodigd, in de sectie Schade-info op Prijslijst.

2.    Als de prijslijst die u nodig hebt niet voorkomt, tik dan op het pictogram +.

3.    Typ de postcode en tik dan op Gereed.

Hoe vraag ik een Geomni Roof of Geomni Property beoordeling aan?

Geomni Roof biedt een daktekening in Sketch-formaat met afmetingen, hellingen en luchtfoto's met een hoge resolutie.  Geomni Property biedt informatie over een opstal, zoals dakafmetingen, buitenafmetingen, locaties, aantal ramen en deuren, vlonders en meer, op basis van luchtfoto's met een hoge resolutie. 

1.    Tik in het scherm Benodigd, in de sectie Info op “Een nieuw adres toevoegen”.

2.    Tik op Geomni Roof aanvragen of Geomni Property aanvragen.

3.    Tik om de aanvraag in te dienen op Opslaan.

Hoe kan ik SketchCam gebruiken?

1.    Tik in Sketch op het pictogram Kamer.

2.    Tik op SketchCam.

3.    Voor SketchCam is toestemming voor het gebruik van de camera van het apparaat vereist. Indien u hierom gevraagd wordt, tik dan op OK om Xactimate toegang te bieden tot de camera.

Opmerking: Als dit de eerste keer is dat u SketchCam gebruikt, begint er een instructiefilm. Bekijk deze video wanneer u wilt door te tikken op het vraagpictogram, en vervolgens op Instructiefilm afspelen.

Hoe voeg ik posten toe aan een kamer?

1.    Tik in Sketch op het klembordpictogram in de rechterbovenhoek. 

2.    Gebruik het navigatiemenu rechtsonder om te zoeken naar items, kamerinboedel te selecteren, te verwijzen naar kamertypen, en items te bundelen in macro's.


Hoe hebben we het gedaan?