Een DISTO- meetapparaat gebruiken

Geüpdatet door Heather Jones

Volgens de website "combineren Leica DISTO's handige, gebruiksvriendelijke lasermetingen met een gecertificeerd bereik en nauwkeurigheid." U kunt een DISTO-meetapparaat gebruiken in combinatie met Xactimate Mobile.

Om DISTO te gebruiken heeft uw mobiele apparaat Bluetooth 4.0 en een ondersteund DISTO-apparaat nodig. Ondersteunde DISTO-apparaten: E7100i; E7500i.

Uw apparaten synchroniseren

 1. Activeer Bluetooth op uw mobiele telefoon.
 2. Open uw project in Xactimate Mobile en ga naar Sketch.
 3. Schakel uw Leica DISTO meetapparaat in. Wanneer een DISTO-apparaat wordt gedetecteerd, verschijnt een DISTO-pictogram in de rechter bovenhoek van Sketch.
 4. Tik op het pictogram DISTO. Er wordt een lijst van gedetecteerde DISTO-apparaten weergegeven.
 5. Tik op uw DISTO-apparaat in de lijst om te synchroniseren.

Muurlengte aanpassen met DISTO

Doe het volgende om de muurlengte aan te passen met uw DISTO-apparaat:

 1. Tik in Sketch op de muur die u wilt aanpassen.
 2. Tik op het laserpictogram onder in het scherm. (Opmerking: Indien u de muurlengte aanpast zonder een DISTO-apparaat, tik dan op het liniaal-pictogram.)
 3. Tik op het uiteinde van de muur die u wilt aanpassen.
 4. Gebruik uw DISTO-apparaat om de nieuwe muurlengte te meten. De muur in Sketch wordt automatisch aangepast. Na aanpassing van de muurlengte wordt een voorbeeld van mogelijke muurbewegingen weergegeven met rode en blauwe stippellijnen.
 5. Tik op de rode of blauwe cirkel om de aanpassing van uw voorkeur te bevestigen. Door te tikken op de rode cirkel wordt het hoekpunt gewijzigd, terwijl door te tikken op de blauwe cirkel de aanpassing wordt uitgelijnd met een parallelle muur.

Na bevestiging van uw aanpassing, verkrijgt de kamer zijn nieuwe afmetingen in Sketch.

U kunt de metingen ook handmatig aanpassen door de afmetingskiezer omhoog of omlaag te schuiven. Schuif de afmetingswisselknop naar links of naar rechts om binnen- of buitenmuren aan te passen.

SketchCam gebruiken met DISTO

U kunt DISTO gebruiken met SketchCam om het vastleggen van de afmetingen van een kamer nog gemakkelijker te maken. Gebruik SketchCam om eerst uw digitale blauwdruk te maken in plaats van de afmetingen van de kamer handmatig te benaderen in Sketch en vervolgens DISTO te gebruiken om de afmetingen te verfijnen:

 1. Open uw project in Xactimate Mobile en ga naar Sketch.
 2. Tik rechts bovenaan in Sketch op. De kamerlijst verschijnt.
 3. Tik op SketchCam.
 4. Gebruik SketchCam om de hoeken van de kamer te markeren. (Gebruik de hoekaanduidingen om u niet-zichtbare of ontoegankelijke hoeken te helpen markeren.)
 5. Tik op het vinkteken om uw nieuwe SketchCam blauwdruk te accepteren.
 6. Tik in Sketch op de muur die u wilt aanpassen.
 7. Tik op het laserpictogram onder in het scherm.
 8. Tik op het uiteinde van de muur die u wilt aanpassen.

Hoe hebben we het gedaan?