Korting van componenten

Geüpdatet door Jill Bowers

Welke informatie heb ik nodig om een korting op materiaal aan te maken? 

De locatie, de materiaalcodes (de CAT-codes en waar van toepassing SEL-codes) en het kortingspercentage. 

Hoeveel componentkortingen kan ik hebben? 

U kunt een componentkorting per staat of provincie hebben, maar u kunt die korting toepassen op verschillende items. U kunt ook een korting instellen die geldt in alle staten en provincies.  

Hoe pas ik alle Selectoren toe bij een categorie? 

Om een volledige categorie (CAT) toe te passen, gebruikt u de CAT-code gevolgd door een asterisk (bv. RFG*). 

Hoe gebruik ik tokens? 

We gebruiken tokens om informatie te nemen in projecten en opmerkingen van regelitems in te vullen met nauwkeurige informatie. Beschikbare tokens zijn: Oorspronkelijke prijs, Prijs met  korting en Prijsverschil. 

Ga voor het toepassen van tokens naar het gedeelte voor eigen opmerkingen over de materiaalkorting. Selecteer het ‘T’ pictogram. Een eigen opmerking bij een regelitem kan aangevuld worden met een token. Dubbelklik op het token dat u wilt toevoegen aan de opmerking. Het token zal de informatie van de korting automatisch toevoegen. Als u een valutasymbool wilt gebruiken, moet u dit handmatig in de aangepaste opmerking typen.  

Waar worden componentkortingen gebruikt in Xactimate?  

Als de locatie van het project overeenkomt met de locatie van de korting, en het project maakt gebruik van regelitems met componentkortingen, verschijnt een inspectiewaarschuwing in de inspectiewizard. De waarschuwing geeft de gebruiker de kans om naar wens verschillende kortingen toe te passen. Wanneer de kortingen worden toegepast, verschijnt een opmerking van een regelitem op het item. 

Kan ik kortingen verwijderen in Admin ook nadat ik ze heb opgeslagen?  

Ja, kortingen kunnen worden verwijderd in Admin nadat ze zijn opgeslagen. Kortingen die in schattingen al op materialen zijn toegepast, worden niet automatisch verwijderd als een korting is verwijderd in Admin. 


Hoe hebben we het gedaan?