Belangrijke informatie voor profieleigenaren

Geüpdatet 9 months ago door Jill Bowers

Welkom bij Xactimate Admin. Xactimate Admin helpt profieleigenaren om wijzigingen aan te brengen om de efficiëntie en effectiviteit van elke gebruiker die hun profiel gebruikt te verbeteren. In Xactimate Admin aangebrachte wijzigingen zijn meteen op iedereen van toepassing die in uw profiel taxeert in Xactimate/XactContents online, en in de nieuwste desktop en mobiele versies van Xactimate. 

Als u vragen hebt over hoe een functie werkt, probeer dan: 

  1. Onze hulpdocumentatie te bekijken
  2. Uw veranderingen in onze bèta-omgeving te testen 
  3. Contact op te nemen met uw Xactware-vertegenwoordiger 

Speciale stap voor standaardafschrijvingen 

Terwijl u uw standaardwaarden voor afschrijvingen controleert voordat u ze opslaat, moet u speciale aandacht besteden aan standaardwaarden en ervoor zorgen dat elke standaardinstelling nauwkeurig is. Ontbrekende of onjuiste standaardinformatie kan ervoor zorgen dat foutieve informatie wordt gebruikt in projecten, en er is geen systematische manier om deze te corrigeren. Instellingen die eerder zijn geconfigureerd via Xactware-gegevensupdate of in de vorige versie van Xactimate online worden niet automatisch toegevoegd aan de nieuwe Xactimate Admin.  

Als u een Xactware-profiel bezit en het niet ziet in Xactimate Admin, neem dan contact op met uw Xactware-vertegenwoordiger om te worden geconfigureerd als profieleigenaar.


Hoe hebben we het gedaan?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)