Kritieke informatie profieleigenaar

Geüpdatet 9 months ago door Jill Bowers

Welkom bij Xactimate Admin. Xactimate Admin helpt profieleigenaars wijzigingen aan te brengen om de efficiëntie en effectiviteit te verbeteren van elke gebruiker die gebruik maakt van hun profiel. Wijzigingen die in Xactimate Admin worden aangebracht, zijn onmiddellijk van toepassing op iedereen die schattingen maakt in uw profiel in Xactimate/XactContents online en de nieuwste versies van Xactimate desktop en mobile. 

Als u vragen hebt over hoe een functie werkt, probeer dan een van de volgende: 

  1. Onze helpdocumentatie raadplegen
  2. Uw wijzigingen testen in onze bèta-omgeving 
  3. Contact opnemen met uw Xactware-vertegenwoordiger 

 

Bijzondere stap voor standaardwaarden betreffende devaluatie 

Als u uw standaardwaarden voor devaluatie controleert voordat u ze opslaat, moet u bijzondere aandacht besteden aan de standaardwaarden voor staten en ervoor zorgen dat elke standaard juist is. Ontbrekende of onjuiste standaardwaarden voor staten kunnen leiden tot foutieve informatie die in projecten wordt gebruikt, en er is geen systematische manier om deze te corrigeren. Instellingen die eerder zijn geconfigureerd via Xactware data update of in de vorige versie van Xactimate online worden niet automatisch toegevoegd aan de nieuwe Xactimate Admin.  

Als u eigenaar bent van een Xactware-profiel en dit niet ziet in Xactimate Admin, neem dan contact op met uw Xactware-vertegenwoordiger zodat u kunt worden geconfigureerd als profieleigenaar. 


Hoe hebben we het gedaan?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)